Według Licznika Mobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), pod koniec września 2021 r. po polskich drogach jeździły 31 tys. 633 elektryczne samochody osobowe. Przez pierwsze dziewięć miesięcy br. ich liczba zwiększyła się o 12 tys. 897 sztuk, tj. przybyło o 120 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 48 proc. (15 255 szt.) tej części parku pojazdów, a pozostałą część (52 proc.) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 16 tys. 378 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1333 szt.

Według Licznika, w dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września składała się z 11 tys. 771 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 294 tys. 901. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 619 szt. Od stycznia do września 2021 r. flota elektrobusów powiększyła się o 187 zeroemisyjnych pojazdów. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., kiedy zarejestrowano 116 takich autobusów, oznacza to wzrost o 61 proc. rok do roku.

Obie organizacje zauważają, iż wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec września w Polsce funkcjonowało 1675 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3262 punkty). 31 proc z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. We wrześniu uruchomiono 44 nowe ogólnodostępne stacje ładowania (84 punkty).

Jak podkreślono w komunikacie dotyczącym Licznika, podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021 padło kilka istotnych deklaracji dotyczących kolejnych kroków w zakresie programów wsparcia rynku e-mobility w Polsce. "NFOŚiGW zdecydował się podnieść budżet programu +Mój Elektryk+ o dodatkowe 200 mln zł. Ponadto, już w październiku ruszy nabór dla przedsiębiorców i innych podmiotów instytucjonalnych kupujących samochody elektryczne za gotówkę lub na kredyt. Co więcej, w ciągu najbliższych tygodni powinno nastąpić uruchomienie dedykowanego systemu wsparcia w obszarze infrastrukturalnym" – wskazał Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA, cytowany w komunikacie.

Reklama

Zdaniem PZPM, z ostatnich zapowiedzi NFOŚiGW szczególnie istotna dotyczy rychłego uruchomienia dofinansowania do infrastruktury ładowania i tankowania wodoru. "To właśnie w dobrej infrastrukturze spoczywa jedno z ważniejszych źródeł sukcesu przedsięwzięcia pt. pojazdy niskoemisyjne - zwłaszcza bateryjne i wodorowe. Rozbudowa sieci infrastruktury zarówno prywatnej jak i publicznej ładowarkami o bardzo dużej mocy, ale też siecią ładowania wolnego, np. na dużych osiedlach mieszkaniowych, będzie milowym krokiem w upowszechnianiu napędów niskoemisyjnych" - zauważył Jakub Faryś, prezes PZPM, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, iż po niedawnym opublikowaniu przez Komisję Europejską projektu programu Fit for 55, branża motoryzacyjna oszacowała, że aby spełnić bardzo ambitne cele redukcji emisji CO2, w całej Europie musi powstać sieć ładowania składająca się 6 milionów ładowarek i ponad tysiąca stacji tankowania wodoru.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zrzesza ponad 140 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu.