Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), który zakłada upoważnienie Agencji do prowadzenia działalności w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na marzec br.

"W projekcie planowana jest zmiana ustawy […] o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, upoważniająca Agencję do prowadzenia działalności w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, w tym zapewniania usług na rzecz operatorów bezzałogowych statków powietrznych i dostawców usług dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, a także umożliwiająca Agencji, w zakresie ww. działalności, tworzenie spółek oraz posiadanie, obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu" - podano w wykazie.

Dotychczasowe przepisy ustawy o finansach publicznych uniemożliwiają Agencji prowadzenie działalności w obszarze bezzałogowych statków powietrznych za pośrednictwem zależnych od Agencji spółek prawa handlowego.

Zmiana ustawy w tym zakresie została wpisana do Krajowego Planu Odbudowy.