Energia dostarczana przez ludzkie ciało do poruszania się jest stosunkowo niska, a duet człowiek-rower jest niewątpliwie mistrzem jeśli chodzi o wydajność energetyczną. Jak pokazuje infografika przygotowana przez statista.com na podstawie danych opublikowanych we francuskim czasopiśmie Groupement pour l'Étude des Transports Urbains, rower jest środkiem transportu, który wymaga najmniejszego zużycia energii w przeliczeniu na przejechany kilometr.

Pod względem efektywności energetycznej rower nie tylko przewyższa inne środki transportu, nawet elektryczne, ale jest również bardziej wydajny niż poruszanie się pieszo. Przeciętnie pokonanie 1 kilometra wymaga zużycia około połowy energii, jaka jest niezbędna do przebycia 1 km pieszo (chociaż chodzenie staje się bardziej wydajne na stromych dodatnich nachyleniach). Interesujący jest również stosunek efektywności energetycznej do średniej prędkości roweru – blisko 20 km/h, zwłaszcza w porównaniu z innymi zmotoryzowanymi środkami transportu w gęsto zabudowanych obszarach miejskich, gdzie często obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

ikona lupy />
Średnia energia potrzebna do pokonania jednego kilometra i średnia prędkość dla wybranych modeli transportu / statista.com
Reklama