Kontrolerzy biletów w Krakowie będą wyposażeni w kamery

Wyposażenie kontrolerów biletów w osobiste kamery to jeden z kluczowych elementów nadchodzących zmian. Urządzenia, które mają być przymocowane do uniformów pracowników ZTP, umożliwią sprawiedliwe rozstrzyganie sporów dotyczących nałożonych kar za przejazdy bez ważnego biletu. Nagrania z minikamer posłużą do analizy wniosków o umorzenie opłat dodatkowych, szczególnie gdy materiał z kamer umieszczonych w pojazdach okaże się niewystarczająco czytelny.

Rozwiązanie pozwoli także zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, którzy w ostatnich latach doświadczyli przemocy ze strony pasażerów. Kamery staną się narzędziem do dokumentowania takich incydentów.

Reklama

Nowe biletomaty

Kraków stawia na innowacyjność także w płatnościach za przejazd. W toku jest przetarg na dostarczenie 760 nowych biletomatów EMV. Urządzenia te mają umożliwić prosty i szybki zakup biletów przy użyciu technologii zbliżeniowej, obsługując transakcje za pomocą kart płatniczych oraz urządzeń mobilnych z technologią HCE/NFC. Nowa forma płatności elektronicznej będzie oparta na tokenizacji danych. Oznacza to, że w praktyce pasażerowie nie będą już potrzebowali fizycznego biletu. Co więcej, pierwsze urządzenia mają zostać wprowadzone już we wrześniu.