To także pierwszy odcinek S19 budowany w Podlaskiem na południe od Białegostoku. Pozwolenie na budowę tego odcinka wojewoda podlaski wydał pod koniec sierpnia, w piątek przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęły się prace budowlane.

Inwestycja przewiduje budowę 9 km drogi ekspresowej S19 i 2,2 km drogi krajowej nr 66 w standardzie drogi głównej przyspieszonej. Wykonawcą tej inwestycji jest wybrana w przetargu, w systemie projektuj i buduj firma Budimex SA.

Obwodnica Bielska Podlaskiego

Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała wcześniej, że powstaną dwa węzły drogowe: Bielsk Podlaski Północ i Zachód. Zbudowana infrastruktura pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Bielska Podlaskiego. Zaplanowano 22 obiekty inżynierskie.

P.o. dyrektora GDDKiA w Białymstoku Norbert Wyrwich przypomniał, że dzięki inwestycji powstaną drogi, które będą obwodnicą Bielska Podlaskiego. "Przewidujemy, że ta inwestycja będzie trwała mnie więcej około dwóch lat, czyli powinniśmy puszczać ruch w drugiej połowie 2025 r., tak wynika to z warunków kontraktowych" - poinformował Wyrwich. Dodał, że w najbliższych dniach mają być wydawane pozwolenia na budowę kolejnych odcinków S19, co oznacza, że budowa tej trasy w Podlaskiem rusza pełną parą.

Podlaskie inwestycje

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powtórzył, że Podlaskie jest obecnie jednym wielkim placem budowy i dodał, że zaplanowanych do realizacji robót jest jeszcze sporo. Wkrótce będzie również można rozpoczynać prace na kolejnych dwóch odcinkach Via Carpatii w regionie.

Obecny na przekazaniu placu budowy wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski podkreślił, że Via Carpatia to "droga życia" dla województwa podlaskiego, droga, która zmieni status i pozycję województwa, a także szansa na nowych inwestorów, nowe miejsca pracy. Jak mówił, to również - jak to widać na Lubelszczyźnie i w Podkarpackiem - "kręgosłup komunikacyjny" krajów Trójmorza. "Ale również jest drogą życia dla Ukrainy, dlatego że po Via Carpatii przemieszczają się wszystkie konwoje humanitarne, które płyną w tamtą stronę" - powiedział dziennikarzom Wiśniewski.

W Podlaskiem trwa też budowa 15,8-km odcinka S19 Kuźnica - Sokółka (w tym 10,6 km drogi ekspresowej i 5,2 km w standardzie GP), trwają przetargi na odcinki: Sokółka - Czarna Białostocka, Czarna Białostocka - Białystok Północ, Białystok Północ - Dobrzyniewo.

W oczekiwaniu na decyzje

Drogowcy czekają na ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na odcinki: S19 Bielsk Podlaski Zachód – Boćki (12,2 km), S19 Boćki – Malewice (15,9 km), S19 Malewice – Chlebczyn (25,1 km), obwodnicę Bielska Podlaskiego w ciągu DK66 (ok. 6 km drogi w standardzie GP - głównej przyspieszonej) oraz na odcinek Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Nie ma też ZRID na odcinek Deniski-Haćki.

GDDKiA, po wyrokach w sądzie administracyjnym uchylających poprzednią decyzję środowiskową, ma nową decyzję środowiskową dla czterech odcinków: Białystok Zachód - Białystok Księżyno (16,6 km), Białystok Księżyno - Białystok Południe (8 km S19 oraz ok. 13,8 km DK65), Białystok Południe - Wojszki (11,2 km), Wojszki - Deniski (most na Narwi z dojazdami - 3,9 km). Wyrwich poinformował, że nowa decyzja środowiskowa została ponownie zaskarżona.

GDDKiA przypomina w komunikacie, że Via Carpatia to międzynarodowy korytarz transportowy łączący Europę południową i północą. W Polsce trasa ma mieć ok. 700 km w pięciu województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 od Budziska na granicy z Litwą przez Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Gotowa jest już droga na odcinku Lublin-Rzeszów.

autorka: Izabela Próchnicka