"Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostrzega konieczność wprowadzenia przepisów prawnych dotyczących koncentracji kapitału na rynku medialnym. Tego typu szczegółowe regulacje prawne zostały wprowadzone w niemal wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i przyczyniają się do zwiększenia pluralizmu środków masowego przekazu w odpowiedzi na interpelację" - napisał Gliński w odpowiedzi na interpelację poselską. 

"W związku z powyższym podjęta została decyzja o powołaniu zespołu roboczego, w skład którego wejdą przedstawiciele MKiDN, UOKiK oraz KRRiT. Celem zespołu będzie szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań europejskich oraz zaproponowanie zmian w polskim prawie" - czytamy dalej. 

Gliński zapowiedział, że zespół rozpocznie swoje prace na początku 2017 r.

"Jest więc jeszcze za wcześnie, żeby przedstawiać szczegółowe rozwiązania, które mogłyby zostać wprowadzone w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że nowe regulacje powinny zapewnić jak najszerszy pluralizm mediów w Polsce" - dodał. 

Minister podkreślił przy tym, że przygotowywane regulacje będą odnosiły się wyłącznie do zmian na rynku mediów, które nastąpią po wejściu w życie ustawy. "W wyniku ich wejścia w życie, nie dokona się więc automatyczna zmiana struktury właścicielskiej przedsiębiorców funkcjonujących na rynku medialnym. Jakiekolwiek zmiany mogą być bowiem dokonywane wyłącznie w oparciu o mechanizmy rynkowe" - podsumował.

>>> Czytaj też: Rośnie zadłużenie zagraniczne Polski. Znamy najnowsze dane NBP