Na członków Rady Wierzycieli powołano:

a) Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie;

b) Bank Pekao S.A.;

c) obligatariuszy reprezentowanych przez kuratora Gawła Jarosińskiego;

d) Samsmung Electronics Polska;

e) Neonet;

Ponadto sędzia powołał na zastępców członków Rady Wierzycieli:

a) BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego;

b) Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Na początku sierpnia ub.r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu wobec Action postępowania sanacyjnego.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r. miała 5 312 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)