"Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 roku podmiot zależny tj. Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa zawarł z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nr A4 i A5 wraz z garażami podziemnymi, niezbędnymi instalacjami oraz infrastrukturą, a także o uzyskanie przez wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ww. budynków, co stanowi rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica zlokalizowanej przy ulicy Wrocławskiej 53 w Krakowie" - czytamy w komunikacie.

Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 54 800 tys. zł netto, które zostanie powiększone o należny podatek VAT, podano także.

Roboty budowlane mają rozpocząć się w terminie 7 dni od dnia przekazania przez zamawiającego placu budowy, który nastąpi do 16 stycznia 2017 roku oraz zakończyć prace do 8 maja 2018 roku, a do 31 sierpnia 2018 roku uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. W 2015 r. Budimex miał 5,13 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)