"Na koniec IV kwartału 2016 r. liczba aktywnych kart sportowych wyniosła 804,8 tys. szt. (w tym 744,1 tys. szt. w Polsce oraz 60,7 tys. szt. na rynkach zagranicznych). Na koniec IV kwartału 2015 r. liczba kart sportowych wyniosła 638,3 tys. szt. (w tym 613,5 tys. szt. w Polsce oraz 24,8 tys. szt. na rynkach zagranicznych)" - czytamy w komunikacie. 

Spółka podała, że wzrost stanu obsługiwanych kart sportowych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł 130,6 tys. szt. na rynku polskim oraz 35,9 tys. szt. na rynkach zagranicznych, co stanowi odpowiednio wzrost o 21,3% oraz o 144,5% w porównaniu ze stanem na koniec IV kw. 2015 r. 

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)