"Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 80%), termin realizacji prac budowlanych (waga 10%) oraz okres gwarancji (waga 10%). Złożona przez emitenta oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, a dla pozostałych kryteriów analogiczna do pozostałych oferentów" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 34 miesięcy od daty rozpoczęcia, czyli dnia zawarcia umowy, natomiast okres gwarancji został określony na 72 miesiące, podano również.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)