"Na dynamikę sprzedaży Grupy w Q2 2017 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca 2017 roku oraz sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 roku (łącznie 37 mln zł przychodów w Q2 2017). Z wyłączeniem sprzedaży KFC Niemcy i Pizza Hut Francja, przychody Grupy w Q2 2017 wzrosły o 23,5%" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła 617 mln zł, co stanowi wzrost o 15% r/r. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 16,1%.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły 150 mln zł i były o 29,1% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 13,1% r/r.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w II kw. 2017 r. kształtowała się na poziomie 390 mln zł i była o 53,7% wyższa, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 59,1% r/r.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły 216 mln zł i były o 10,2% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej dynamika wyniosła 14,2% r/r.

Z kolei przychody na rynku chińskim osiągnęły poziom 73 mln zł i były o 22,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku (wzrost o 30,3% w walucie lokalnej).

Natomiast przychody segmentu Unallocated wyniosły 14 mln zł i były o 18% wyższe, niż przed rokiem, podano także.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)