„Po wyłączeniu produkcji KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos w 2Q 2016 r. oraz KWK Krupiński w 1Q 2017 r., wyniki operacyjne segmentu węglowego w 2Q 2017 r. były następujące: produkcja węgla ogółem wyniosła ok. 3,78 mln ton i była wyższa w porównaniu do 1Q 2017 r. o blisko 1%, a w stosunku do 2Q 2016 r. wyższa o ponad 11%; produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,73 mln ton i była niższa o około 1% w stosunku do 1Q 2017 r. , a w stosunku do 2Q 2016 r. wyższa o ponad 14%; produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 1,05 mln ton i była wyższa w porównaniu do 1Q 2017 r. o ponad 8%, a w stosunku do 2Q 2016 r. wyższa o ok. 5%" – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,61 mln ton i była wyższa w porównaniu do 1Q 2017 r. o blisko 1%, a w porównaniu do 2Q 2016 r. wyższa o blisko 11%, podano także.

„Wyłączając produkcję WZK 'Victoria', w porównywalnych okresach 2016 r. i 2017 r. wyniki operacyjne segmentu koksowniczego w 2Q 2017 r. były następujące: produkcja koksu ogółem wyniosła 0,87 mln ton i była wyższa w porównaniu do 1Q 2017 r. o ponad 3%, a w stosunku do 2Q 2016 r. niższa o ponad 8%. sprzedaż koksu ogółem wyniosła 1,0 mln ton i była wyższa w porównaniu do 1Q 2017 r. o ponad 51%, a w stosunku do 2Q 2016 r. niższa o blisko 2%" – czytamy dalej.

W II kw. 2017 r. istotny wpływ na rynek węgla miały jednorazowe zjawiska atmosferyczne, które znacząco ograniczyły podaż węgla z Australii. Prowadzone negocjacje pomiędzy producentami stali a producentami węgla dotyczące ustalenia benchmarku na II kw. 2017 r. zostały wstrzymane w związku z nadejściem cyklonu Debbie, który spowodował przerwanie pracy kopalń i transportu kolejowego w rejonie Queensland w Australii, podano w informacji.

„Negocjacje przerwano do czasu oszacowania skutków cyklonu. Po ich wznowieniu największy japoński producent stali, Nippon Steel w połowie czerwca br. ustalił cenę na 2Q 2017 r., której wyliczenie opierało się na średnich indeksach węgla koksowego z okresu marzec–maj 2017 r. Uzgodniona cena była o 32% niższa w stosunku do benchmarku obowiązującego w 1Q 2017 r. Ustalenie ceny referencyjnej węgli hard, dokonane zgodnie z obowiązującą od lat zasadą pomiędzy największymi azjatyckimi uczestnikami rynku, zostało przyjęte jako wartość benchmarku na 2Q 2017 r." – wskazano w informacji.

Po zakończeniu uzgodnień ceny dla węgli hard ustalono benchmarki na węgiel semi-soft (spadek w stosunku do 1Q 2017 r. o 26%) i PCI (spadek w stosunku do 1Q 2017 r. o 25%) W mniejszym stopniu niż dla węgla hard, spadki notowań odnotowano również dla cen koksu wielkopiecowego na rynku europejskim, które w 2Q 2017 r. w stosunku do kwartału poprzedniego spadły o 17%. Podobne trendy zaobserwowano na rynku stalowym; ceny kręgów walcowanych na gorąco (HRC) na rynku europejskim spadły w 2Q 2017 r. o 5% w stosunku do kwartału poprzedniego, a ceny prętów (wyrobów długich) o 2%, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)