Jednocześnie spółka podała, że zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 352,09 mln zł w porównaniu do 300,27 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 249,15 mln zł wobec 178,27 mln zł, a zysk brutt 243,69 mln zł wobec 182,94 mln zł.

"W pierwszym półroczu 2017 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 886 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 892 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku zanotował 712 mieszkań przedsprzedanych i 434 lokale sprzedane notarialnie" - czytamy także w komunikacie.

Pozycja gotówkowa netto Grupy, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 1 288 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 784 mln zł, podano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2016 r. Budimex miał 5,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)