Zysk netto IPF w Polsce i Czechach spadł r: r do 28,6 mln GBP w I półr. 2017 r.Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - International Personal Finance (IPF) - właściciel Provident Polska – odnotował łącznie w Polsce i Czechach (czyli swoim regionie Europy Północnej) 28,6 mln GBP zysku przed opodatkowaniem w I poł. 2017 r. wobec 31,2 mln GBP zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o 8,3% w skali roku, podała spółka w raporcie.

Zysk przed opodatkowaniem w Polsce w I półr. 2017 r. wyniósł 22,3 mln GBP wobec 23 mln GBP zysku rok wcześniej (spadek o 3% r/r).

Przychody netto wyniosły 120,1 mln GBP wobec 120,1 mln GBP zysku rok wcześniej. Przychody ogółem (uwzględniające odpisy) sięgnęły 161,5 mln GBP w I półr. 2017 r. wobec 162,8 mln GBP rok wcześniej.

Liczba klientów w regionie spadła o 12% w skali roku do 798 tys. Udzielono pożyczek na kwotę 248,4 mln GBP wobec 220,4 mln GBP rok wcześniej.

(ISBnews)