Orbis: Prognozowana EBITDA za 2017 r. wyniesie 450-460 mln złWarszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Prognozowany wynik EBITDA Orbisu za 2017 rok powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 450 i 460 mln zł, poinformowała spółka.

"W ocenie zarządu prognozowany wynik EBITDA za 2017 rok powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 450 i 460 mln zł. Prognoza EBITDA uwzględnia wynik z działalności operacyjnej, z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż nieruchomości, aktualizacja wartości aktywów trwałych, czy koszty restrukturyzacji zatrudnienia" - czytamy w komunikacie.

Prognoza została sporządzona na podstawie wyników finansowych osiągniętych w pierwszym półroczu 2017 roku oraz przewidywanej sprzedaży w hotelach w kolejnych kwartałach br., podano także.

"Realizacja prognozy monitorowana będzie przez zarząd Orbis na bieżąco, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wyników finansowych osiąganych w kolejnych miesiącach. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń (co najmniej 10%) od dolnej granicy prognozowanego wyniku, spółka dokona korekty prognozy i przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego" - czytamy dalej.

Prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta, podkreślono.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec marca 2017 roku sieć Grupy składała się w sumie z 116 hoteli, dysponujących ponad 19,7 tys. pokoi. Większość z nich (70 obiektów) funkcjonuje w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.

(ISBnews)