"Zarząd informuje, że przy porównywalnych wolumenach sprzedaży, wartościowy wzrost przychodu ze sprzedaży jest wynikiem wzrostu cen w stosunku do ubiegłego roku. Zdaniem zarządu zmiana wyników finansowych netto grupy kapitałowej emitenta jest konsekwencją zmiany warunków handlowych, które w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim nie były aż tak korzystne dla branży stalowej" – czytamy w komunikacie.

Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe mają charakter wstępny. Jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za I półrocze 2017 r. będzie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta, podano także.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)