Tymczasem stopa zatrudnienia wśród osób 50+ jest w Polsce znacznie niższa niż średnia krajów OECD - zwraca uwagę wiceminister pracy Jacek Męcina.

W rozmowie z IAR i z Polskim Radiem 24 wskazuje, że w roku 2013 wskaźnik zatrudnienia w grupie osób 55-64 lata wynosił 41 proc., podczas gdy średnia dla krajów OECD wyniosła 55 proc. Podkreśla jednak, że ten wskaźnik poprawia się dzięki wydłużeniu wieku emerytalnego i ograniczeniu możliwości przechodzenia na wcześniejsze świadczenia.

Osobom 50+ pomagają też wypracowane wspólnie z przedsiębiorcami nowe instrumenty rynku pracy, takie jak dotowanie zatrudnienia do połowy minimalnego wynagrodzenia przez okres jednego a nawet dwóch lat - zwraca uwagę wiceminister Męcina.

Potrzebne jest również podnoszenie kwalifikacji tych osób. Jest ono finansowane ze środków publicznych czyli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ubiegłym roku skorzystało z tego ponad 20 tys. osób. W tym roku zaś resort pracy ma 5-cio krotnie więcej środków. W sumie jest to 180 mln zł tylko na wspieranie podnoszenia kwalifikacji.

O wspieraniu osób 50+ na rynku zatrudnienia rozmawiali dzisiaj uczestnicy debaty w resorcie pracy. Jak zaznaczył Stefano Scarpetta - dyrektor ds. zatrudnienia, pracy i spraw społecznych OECD trzeba motywować pracowników do aktywności, minimalizować przeszkody związane z zatrudnieniem po stronie pracodawców i poprawiać przystosowanie zawodowe starszych pracowników. 

>>> czytaj też: Deloitte: Czekają nas głodowe emerytury