"Jesteśmy liderem prefabrykatów żelbetowych w Polsce. Mamy ambicję zagrać w lidze europejskiej. Chcemy zbudować pozycję w oparciu o swoje kompetencje. Jesteśmy w Skandynawii, wchodzimy do Niemiec. Strategicznie chcemy oferować kompleksowe, innowacyjne i marżowe produkty, poprawiać efektywność, rozwijać się za granicą, konsolidować rynek i rozbudowywać zakłady" - powiedział Jędrzejowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Według niego, optymalną siatką zakładów produkcyjnych w kraju byłyby 4 obiekty wobec 3 obecnie. Jak wskazał, rozmowy o potencjalnym przejęciu są zaawansowane. "Myślę, że to kwestia najbliższych miesięcy" - dodał.

Na koniec kwietnia portfel podpisanych zamówień wynosił 140 mln zł do realizacji od 1 maja do końca br. Do portfela ma również niedługo wejść umowa w Skandynawii na szacunkowo 50 mln zł. "Mamy zdywersyfikowaną strukturę kontraktów. Inwestowaliśmy dotychczas we wzrost naszych mocy produkcyjnych, również poprzez akwizycje" - powiedział wiceprezes Przemysław Borek.

Dodał, że oczekuje wzrostu produkcji budowlanej w najbliższych latach ze względu na zmianę cyklu koniunkturalnego, nowy budżet unijny, potencjał wzrostu popularności prefabrykacji na rynku polskim z obecnego 1,2 proc. udziału w całym rynku budowlanym. Spółka wiąże nadzieje również z rynkiem skandynawskim w związku z przejęciem zakładu produkcyjnego w Gdańsku.

W I kwartale 2015 roku obroty grupy wzrosły r/r do niemal 100 mln zł, EBITDA wyniosła 10,4 mln zł i 6,8 mln zł zysku netto.

Intencją spółki jest regularne wypłacanie dywidendy. Zarząd rekomenduje ok. 2 mln zł do wypłaty akcjonariuszom (uwzględniając nowych po IPO) za 2014 r. Docelowo plany obejmują wypłaty co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto, przy założeniu utrzymywania wielkości zadłużenia odsetkowego netto poniżej 1x - 2x EBITDA i braku zapotrzebowania kapitałowego na projekty inwestycyjne.

Oferta publiczna akcji spółki przewiduje transzę kierowaną do inwestora (związane z transakcją przejęcia zakładu produkcyjnego w Gdańsku) w wysokości 1,02 mln nowych akcji po 6,8354 zł za walor. Spółka, w porozumieniu z oferującym DM PKO BP, może przydzielić nowe akcje inwestorowi tylko w przypadku, gdy cena emisyjna nie będzie większa niż 6,8354 zł.

W ramach rozpoczynającej się dziś oferty Pekabex zaoferuje do około 4,17 mln nowych akcji, z emisji których planuje pozyskać ok. 25 mln zł brutto. Środki z oferty grupa planuje przeznaczyć na dalszy rozwój, w szczególności na konsolidację krajowego rynku prefabrykacji oraz ekspansję zagraniczną. Oferta publiczna obejmie także prawie 4,37 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15% akcji oferowanych.

Grupa Pekabex jest wiodącym polskim producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa, m.in. do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, galerii handlowych, dworców, parkingów, mostów i wiaduktów, tuneli, a także w budownictwie mieszkaniowym. Pod względem mocy produkcyjnych oraz osiąganych przychodów, grupa Pekabex jest liderem na krajowym rynku. Produkty grupy sprzedawane są głównie w Polsce, a także w Skandynawii i Niemczech. W Niemczech grupa prowadzi ponadto działalność usługową.