Następnie z rady wystąpili Grzegorz Kuczyński, Łukasz Syldatk, Krzysztof Kufel oraz Michał Banaczkowski, wskazując jako powód negatywną ocenę działań zarządu Hawe oraz złożenie rezygnacji przez Wojciecha Łaszkiewicza.

Hawe pracuje obecnie nad przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, po tym jak Agencja Rozwoju Przemysłu rozwiązała umowę pożyczki dla Hawe Telekom z 2010 r., co oznacza natychmiastową wymagalność 80 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi. Poręczycielem pożyczki dla spółki zależnej było samo Hawe.

We wtorek Alior Bank wezwał natomiast Hawe Telekom (spółka zależna giełdowej grupy Mediatel, należącej do Hawe) do zapłaty 15 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia za zobowiązania Marka Falenty i Krzysztofa Rybki.

Już w maju Hawe nie wykupiło obligacji o łącznej wartości ok. 10 mln zł, oferując ich posiadaczom obligacje nowej emisji, które uplasowano w czerwcu. Spółka tłumaczyła opóźnienie dysproporcją w wykonaniu projektów wojewódzkich sieci szerokopasmowych oraz stopniem rozliczenia tych umów. W sierpniu spółka nie wykupiła na czas czerwcowych obligacji, oraz innych papierów o wartości 21 mln zł i 5 mln zł.

Spółka Advisers, jeden z wierzycieli Hawe, złożył 4 września wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej giełdowej firmy.

6 września Hawe opublikowało projekty uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 2 października. Spółka chce wyemitować do 1,5 mld nowych akcji, podczas gdy obecnie kapitał dzieli się zaledwie na 107,2 mln walorów.

Grupa Kapitałowa Hawe świadczy usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.

Poprzez dedykowaną spółkę ORSS realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową w województwach warmińsko – mazurskim oraz podkarpackim.

W pierwszej połowie 2015 roku przychody Hawe wzrosły do 189,9 mln zł (z 121,7 mln zł przed rokiem), jednak spółka zanotowała 19,3 mln zł straty netto (17,8 mln zł zysku rok wcześniej).

>>> Czytaj też: Rząd przyjął program budowy dróg. Ukończone zostaną autostrady A1 i A2