Według niego, nie uda się zrekompensować strat z I półrocza, ale będzie to solidna podstawa pod wyniki przyszłoroczne.

"Dzięki działaniom restrukturyzacyjnym, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu spadły po ok. 40 proc., dzięki czemu udało się wypracować zyski na każdym poziomie, w tym niewielki, ale jednak, zysk na netto. Niezależnie od tego co w rachunku wyników, bardzo udało nam się poprawić przepływ środków pieniężnych, dzięki czemu bardzo poprawiła się nasza pozycja gotówkowa" - powiedział Kostevitch podczas konferencji prasowej.

Dodał, że znacząco w tym okresie spadło zadłużenie, co do dodatkowo zwiększyło płynność spółki. W IV kw. Asbis oczekuje dalszej poprawy tych wskaźników i co za tym idzie, także pozycji gotówkowej.

>>> Czytaj też: NWZ Asbisu zdecyduje 30 września o skupie do 1 mln akcji własnych

"Jednak mimo naszych wewnętrznych działań restrukturyzacyjnych przychody w całym 2015 r. spadną, a wynikać to będzie z gorszej sytuacji na niektórych rynkach, szczególnie wschodnich. W przyszłym nie będzie tam niestety lepiej, a niezależni analitycy szacują spadek sprzedaży w granicach 10-20% r/r" - podkreślił.

Niemniej Asbis jest optymistyczny, jeśli chodzi o wyniki finansowe zarówno w IV kw., jak i całym roku 2015. Restrukturyzacja oraz ograniczenie kosztów pozwolą na wypracowywanie zysku nawet przy spadających przychodach.

"W konsekwencji spodziewamy się wzrostu zysków w IV kw., ale nie będą one na tyle wysokie, by zrekompensować pierwsze półrocze. Będzie to jednak solidna podstawa do dobrych wyników roku 2016" - podsumował Kostevitch.

W I-III kw. 2015 r. spółka miała 19,19 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,36 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 814,77 mln USD w porównaniu z 1 092,58 mln USD rok wcześniej.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.