Wzrost PKB Polski wyniesie 3,4 proc. w 2015 r. szacuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podtrzymując prognozę opublikowaną w maju br. Na 2016 r. prognozuje natomiast wzrost o 3,3 proc. (wobec 3,4 proc. oczekiwanych w maju).

"Zdaniem EBOR, tempo wzrostu polskiej gospodarki w pierwszym półroczu 2015 r. okazało się pozytywnie zaskakujące. Czynnikiem sprzyjającym był silny wzrost płac i konsumpcji powiązany z poprawą na rynku pracy. Zagrożenia ze strony słabnących rynków wschodzących są ograniczone, Polska nie jest również narażona na wpływ istotnych czynników zewnętrznych, które mogłyby spowodować ucieczkę płynnych aktywów" - czytamy w komunikacie.

EBOR dokonał również korekty prognoz wzrostu pozostałych analizowanych krajów. Między innymi prognoza wzrostu PKB Węgier została podwyższona na ten rok do 2,9 proc. z 2,6 proc., Litwy obniżona do 1,7 (z 2,7 proc.), Estonii obniżona do 2,0 proc. z 2,2 proc.), Słowacji podniesiony do 3,1 proc. (z 2,8%) i Słowenii do 2,3 proc. (z 2,0 proc.). Prognoza dla Łotwy została podtrzymana na poziomie 2,3 proc.

W Rosji prognozowany jest spadek PKB w tym roku o 4,2 proc. wobec 4,5 proc. prognozowanych w poprzednim raporcie. Z kolei na Ukrainie instytucja oczekuje spadku PKB o 11,5 proc. (wcześniej prognozowano spadek o 7,5 proc.).

>>> Czytaj też: Kiedy polska gospodarka dogoni Niemcy?