Jak czytamy w gazecie, ma to wykluczyć przede wszystkim możliwość nabywania gruntów rolnych przez duże spółki, często z udziałem kapitału zagranicznego. Nabywca będzie miał też obowiązek uprawiania tej ziemi osobiście przez minimum 10 lat, co ma przeciwdziałać kupowaniu ziemi na cele spekulacyjne. Inne poprawki mają dotyczyć między innymi prawa pierwokupu prywatnej ziemi uprawnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych, aby pogodzić konieczność ochrony gruntów rolnych z prawem własności.

>>> Czytaj też: Polska ziemia tylko dla rolników. PiS będzie bronił ojczystych gruntów

"Nasz Dziennik" dodaje, że drugi kluczowy projekt dotyczy ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Nowy rządu ma zaproponować powrót do pakietowych ubezpieczeń, gdzie jedna polisa będzie obejmowała różne ryzyka. Drugim krokiem będzie zwiększenie dotacji budżetowych do ubezpieczeń,.

Więcej na ten temat - w "Naszym Dzienniku".