We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 546,5 mln zł w porównaniu z 650,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 365,25 mln zł wobec 1 454,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 596,17 mln zł wobec 611,67 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 66,24 mld zł na koniec 2015 r. wobec 60,74 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 814,16 mln zł wobec 619,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.