Zysk operacyjny wyniósł 1,81 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,24 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 22 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 6,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,81 mln zł w porównaniu z 100,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2015 r. wyniósł 6,41 mln zł wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.