Szacuje przy tym, iż skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 50 mln zł, tj. wzrośnie o 40 proc. r/r.

Według jej szacunków, skonsolidowany zysk operacyjny I kwartału wzrośnie o 20% r/r do ok. 63 mln zł, natomiast EBITDA wyniesie 88 mln zł (również wzrost o ok. 20%).

"Bieżący rok rozpoczął się bardzo optymistycznie. Zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych obsługiwanych przez spółki grupy kapitałowej utrzymywała się dobra koniunktura. Miało to swoje przełożenie zarówno na prognozowaną dynamikę sprzedaży, jak i osiągane marże" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z szacunkami zarządu, najwyższą dynamikę w pierwszym kwartale osiągnie Segmentu Usług Budowlanych (ok. 60%) oraz Segment Systemów Aluminiowych (ok. 30%). Segment Opakowań Giętkich zwiększy swoją sprzedaż o ok. 15%, a Segment Akcesoriów Budowlanych o ok. 5%.

"Porównywalną do zeszłego roku sprzedaż osiągnie Segment Wyrobów Wyciskanych, jednak w przypadku tego segmentu na uwagę zasługuje fakt, iż ceny aluminium na rynkach światowych spadły o ponad 15% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Część tego spadku została skorygowana rosnącym kursem dolara jednakże po uwzględnieniu tego czynnika spadek aluminium liczony w PLN wyniósł w pierwszym kwartale ok. 10%. Tak więc osiągnięcie przez SWW porównywalnego do zeszłego roku poziomu sprzedaży oznacza, że realny wzrost wyniósł ok. 10% (po uwzględnieniu spadku cen surowca)" - czytamy dalej.

Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3,5 mln zł, (w I kwartale 2015 roku saldo wyniosło -13,2 mln zł), podano także.

Na koniec marca 2016 roku dług netto grupy kapitałowej wyniesie według szacunków do 280 mln zł.

Powyższa prognoza została przygotowana przy założeniu, że średni kurs EUR/PLN w I kwartale wyniesie 4,35 (wobec 4,19 rok wcześniej), średni kurs USD/PLN w kwartale - 3,95 (wobec 3,72 rok wcześniej), a średnia cena aluminium 3M w kwartale - 1515 USD/t (spadek o 16% r/r).

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2015 r. miała 2 027,15 mln zł skonsolidowanych przychodów.