Zysk operacyjny wyniósł 207,2 mln euro wobec 6,7 mln euro zysku rok wcześniej. Rewaluacja portfela inwestycyjnego przyniosła pozytywny efekt ma poziomie 153,4 mln euro wobec 75,2 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 148,5 mln euro w I-III kw. 2015/2016 wobec 134,9 mln euro rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA w okresie I-III kw. r. fin. 2015/2016 wyniosła 112 mln euro wobec 116,2 mln euro zysku rok wcześniej.

Buwog jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Firma ma siedzibę w Wiedniu. Grupa posiada portfel ponad 53 tysięcy wysokiej jakości mieszkań (około połowa przypadka na każdy z rynków), a jako deweloper był odpowiedzialny za budowę ponad 35 tysięcy mieszkań. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2014 r.