Zysk operacyjny wyniósł 37,13 mln zł wobec 49,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem sięgnęły 255,04 mln zł w 2015 r. wobec 243,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 4,96 mln zł wobec 12,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. to największy wydawca na polskim rynku, z najszerszą ofertą materiałów edukacyjnych. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.