"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 24 655 000 złotych w następujący sposób:

a. kwotę 11 946 000 zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza kwotę 0,66 zł na 1 akcję;

b. kwotę 12 709 000 zł przeznaczyć kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy zaproponowano na na 20 kwietnia, a dzień wypłaty dywidendy na 25 kwietnia 2016 r.

Wittchen odnotował 27,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 27,67 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 24,66 mln zł wobec 30,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest wiodącym na polskim rynku sprzedawcą luksusowych dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż luksusowego obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. W 2015 r. Wittchen odnotował 150,9 mln zł przychodów. Spółka jest notowana na GPW od listopada 2015 r.