"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w sprawie odwołania ze składu zarządu z dniem 31 marca 2016 roku:

- Pana Zbigniewa Stopy, pełniącego funkcję prezesa zarządu,

- Pana Waldemara Bernaciaka, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. handlu i logistyki,

- Pana Piotra Janickiego, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych,

- Pana Jakuba Stęchłego, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. zakupów i inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Oprócz Szlagi, do nowego zarządu powołano: Stanisława Misterka na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych oraz Adama Partyki na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych, podano także.

Szlaga "od 2013 r. związany z LW Bogdanka, ostatnio w randze zastępcy prezesa zarządu ds. zakupów i inwestycji" podano w materiale. Wcześniej pracował m.in. w KPMG, Ernst & Young, Roland Berger Strategy Consultants, CTL Logistics I w Ruchu.

Pod koniec października 2015 r. Enea kupiła w wyniku wezwania 64,57% akcji Bogdanki i razem z Enea Wytwarzanie posiada obecnie akcje stanowiące 66% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Niedawno zwołano na 12 kwietnia walne zgromadzenie Bogdanki, które ma przyjąć propozycje zmian w statucie LWB umożliwiające realizację procesu integracji biznesowej z Eneą.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

>>> Czytaj też: Enea: Integracja Bogdanki z grupą nie oznacza fali zwolnień