Akcjonariusze Magellana zdecydują 29 IV o wypłacie 1,85 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Magellana zdecydują o przeznaczeniu kwoty 12,31 mln zł z zysku za 2015 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,85 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 29 kwietnia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto w kwocie 31 581 043,45 zł zrealizowany przez spółkę w 2015 roku przeznaczyć w następujący sposób:

-  kwota w wysokości 12 307 247,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co- odpowiada kwocie 1,85 zł na jedną akcję objętą dywidendą,

-  kwota w wysokości 19 148 975,00 zł na kapitał zapasowy spółki,

- kwota w wysokości 124 821,35 zł na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy - dla 67 471 akcji wyłączonych obecnie spod dywidendy (akcje własne posiadane przez spółkę), które będą mogły uczestniczyć w dywidendzie na wypadek, gdyby spółka dokonała ich sprzedaży przed dniem dywidendy.

Proponowany dzień dywidendy to 13 maja, zaś dzień wypłaty dywidendy 27 maja 2016 roku.

Magellan podał, że jeżeli spółka do dnia dywidendy określonego powyżej zbędzie akcje własne, to kwota ustalona jako iloczyn liczby akcji własnych zbytych przez spółkę i kwoty 1,85 zł na jedną akcję pomniejszy kwotę przeznaczoną na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy.

"Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku dotyczącym informacji o zakończeniu programu skupu akcji własnych, spółka posiada 67 471 akcji własnych, a zatem na dzień 1 kwietnia 2016 roku 6 652 566 akcji spółki objętych jest dywidendą. Wobec tego, kwota dywidendy na jedną akcję w wysokości 1,85 zł, jaka została zaproponowana przez zarząd spółki w ww. projekcie uchwały, uwzględnia pominięcie tych 67 471 akcji własnych" - czytamy dalej.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW.

(ISBnews)