Oferta publiczna PBKM rusza dzisiaj, cena maksymalna ustalona na 66,5 złWarszawa, 04.04.2016 (ISBnews) -  Pierwotna oferta publiczna maksymalnie 2 320 062 akcji oferowanych Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych. Cena maksymalna została ustalona na 66,5 zł, wynika z prospektu emisyjnego. Oferowane akcje stanowią 49% kapitału spółki. 

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz  okres przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczynają się 4 kwietnia i potrwają odpowiednio do 12 kwietnia i 11 kwietnia. Na 13 kwietnia zaplanowano ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych.

Od 13 do 18 kwietnia będą przyjmowane zapisy oraz wpłaty na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych, w tym w dniach 13-15 kwietnia przyjmowane będą zapisy i dokonywane wpłaty na akcje oferowane w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku z uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu. Przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych zaplanowany jest ok. 18 kwietnia, zaś ok. 28 kwietnia 2016 - zakładany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.

Spółka podała w prospekcie, że intencją akcjonariuszy sprzedających jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych około 10-15% akcji oferowanych. 

"Na potrzeby składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych akcjonariusze sprzedający, na podstawie rekomendacji menadżerów oferty, ustalili cenę maksymalną na 66,5 zł za jedną akcję oferowaną. Na potrzeby procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona orientacyjna minimalna cena sprzedaży akcji oferowanych, która nie zostanie podana do publicznej wiadomości" - podano w prospekcie.

Globalni współkoordynatorzy, współprowadzący księgę popytu oraz współoferujący to Dom Maklerski mBanku oraz Haitong Bank, Oddział w Polsce.

Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez EVF I Investments S.à r.l. spółkę prawa luksemburskiego,, która posiada 2 622 200 akcji spółki, co stanowi 55,38% akcji oraz 55,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Po zakończeniu oferty, zakładając, że EVF I Investments S.à r.l. ostatecznie zaoferuje i sprzeda 1 651 214 akcji oferowanych w ramach oferty, posiadał będzie akcje stanowiące 20,50% łącznej liczby głosów na WZA i przestawnie być podmiotem dominującym i sprawującym kontrolę nad spółką.

PBKM podał, że na datę prospektu grupa przechowywała ok. 122 tys. próbek komórek macierzystych lub tkanek, co plasuje ją wśród trzech największych podmiotów zajmujących się tą działalnością w Europie i zapewnia niekwestionowaną pozycję lidera w Polsce. Spośród tej liczby ok. 119 tys. próbek pochodziło z bankowania rodzinnego prowadzonego samodzielnie przez grupę i we współpracy z partnerami biznesowymi, a ok. 3 tys. to próbki publiczne przechowywane na zlecenie. 

Spółka podała, że najważniejszym czynnikiem wzrostu dla grupy są tempo i skala pozyskiwania nowych próbek do bankowania, a celem strategicznym jest zachowanie obecnego tempa wzrostu pozyskiwania nowych próbek do bankowania w obszarze B2C (próbki przechowywane na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi). Obszar B2C generuje ok. 98% przychodów grupy.

"W okresie najbliższych czterech lat, tj. do końca 2019 roku, powinno to umożliwić osiągnięcie około 200 tys. przechowywanych próbek w obszarze B2C" - czytamy w prospekcie.

Skonsolidowane przychody wyniosły 104,82 mln zł, EBITDA 19,95 mln zł, zaś zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8,69 mln zł w 2015 r.

Działalność grupy PBKM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych – rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). W skład grupy wchodzi piętnaście podmiotów, z których osiem prowadzi bank komórek i tkanek, trzy usługi diagnostyczne, jedna tzw. szpital jednego dnia i jedna działalność usługową na rzecz pozostałych spółek z grupy.

(ISBnews)