Newag rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Newagu będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 45 mln zł, co daje wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Na kwotę dywidendy składa się zysk netto wysokości 27,02 mln zł wypracowany w 2015 r. oraz 17,98 mln zł z kapitału zapasowego.

"Zarząd spółki podjął uchwałę o rekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, to jest w łącznej wysokości 45 000 001,00 zł, poprzez przeznaczenie na wypłatę dywidendy całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2015 wynoszącego 27 023 460,26 zł oraz kwoty 17 976 540,74 zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków za poprzednie lata" - czytamy w komunikacie.

Newag odnotował 64,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 78,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 27,02 mln zł wobec 78,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)