Łącznie wpłynęło 16 ofert. Druga najtańsza oferta należała do Trakcji PRKiI (22,29 mln zł), a trzecia - do PNIUIK w Krakowie (22,45 mln zł). Ofertę złożyły też m.in. Porr Polska (24,41 mln zł), konsorcjum ze Strabagiem jako liderem (23,63 mln zł) i Skanska (23,3 mln zł). Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji 30,4 mln zł brutto.

Wszyscy potencjalni oferenci zadeklarowali 120 miesięcy gwarancji.