"Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 22 kwietnia 2016 roku. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 maja 2016 roku. Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,90 zł" – czytamy w uchwale.

Ponadto kwota 7,52 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

W 2015 r. akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o wypłacie kwoty 3,435 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy za 2014 rok, co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.