Walne zdecyduje o tym, by z kwoty 473 214 497,95 zł obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 468 214 497,95 zł oraz kwotę 5 000 000,00 zł wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 272 506 997,95zł przeznaczając ją na kapitał zapasowy.

Akcjonariusze maja także zdecydować, że pozostałą kwotę, tj. 200.707.500 zł o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 10,50 zł.

"Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. informuje, że zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki zwołanemu na dzień 10 maja 2016 roku następujące terminy związane z wypłatą dywidendy za rok 2015:
- dzień 30 maja 2016 roku jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015,
- dzień 17 czerwca 2016 roku jako dzień wypłaty dywidendy.
Ostateczną decyzję dotyczącą ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki" - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o przeznaczeniu 134,38 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, co dało wypłatę w wysokości 7,03 zł na akcję

W 2015 r. ZA Puławy miały 448,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 225,02 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 468,21 mln zł wobec 263,57 mln zł zysku w okresie 1 lipca 2013 r. - 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r.