"Po analizie sytuacji finansowej spółki, uwzględniając przyjętą strategię rozwoju na lata 2014-2016 zarząd podtrzymuje przyjętą politykę dywidendową, która zakłada, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, zarząd będzie rekomendował WZA wypłatę dywidendy w wysokości 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto" - czytamy w komunikacie.

Zarząd przedstawi do zaopiniowania radzie nadzorczej rekomendację, a zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki zarekomenduje podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok w ten sposób, aby 30% zysku netto osiągniętego przez spółkę przeznaczyć na wypłatę dywidendy, podano również.

Unimot wypracował w 2015 r. 12,6 mln zł zysku netto wobec 3,8 mln zł rok wcześniej.

Spółka zapowiedziała wcześniej przeprowadzenie emisji akcji, oraz przeniesienie notowań akcji na rynek główny GPW. W lutym br. spółka poinformowała również o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

Unimot specjalizuje się w obrocie gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG), biopaliwami oraz olejem napędowym. Zaopatruje w paliwa gazowe i ciekłe sektory: usług, rolnictwa, przemysłu oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.