Kapitał zakładowy spółki, zgodnie z informacją w raporcie rocznym za 2015 r., dzieli się na 3 335 054 akcje. W przypadku wypłaty dywidendy na każdą akcję, wyniosłaby więc ona ok. 14,7 zł.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze PEManagers zdecydowali o wypłacie 36,8 mln zł dywidendy z zysku za 2014 r. Uwzględniając to, że AMC Moon B.V. zrzekł się prawa do dywidendy za 2014 r., wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 12,04 zł.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.