Zysk operacyjny wyniósł 58,56 mln USD wobec 45,79 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140,39 mln USD w 2015 r. wobec 138,27 mln USD rok wcześniej.

Znormalizowana EBITDA w okresie 2015 r. wyniósł 66,52 mln USD wobec 57,4 mln USD zysku rok wcześniej.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.

(ISBnews)