"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2015 w kwocie 51 159 837,39 zł na: 1. pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędu lat poprzednich w wysokości 24 744 274,58 zł; 2. wypłatę dywidendy w kwocie 0,40 zł na jedną akcję; 3. na kapitał zapasowy spółki w pozostałej kwocie" – czytamy w projekcie uchwały.

"Do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty" – napisano w uzasadnieniu uchwały.

Mennica Polska odnotowała 36,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 148,28 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 51,16 mln zł wobec 27,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.

(ISBnews)