WZ DTP zdecydowało w wypłacie 0,08 zł na akcję dywidendy, 0,00 zł po zaliczceWarszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze DTP postanowili o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 2,857 mln zł, tj. w wysokości 0,08 zł na jedną akcję, przy czym przy uwzględnieniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 wypłaconej wcześniej w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostanie kwota 0,00 zł na akcję, podała spółka.

"Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 kwietnia 2016 roku. Równocześnie ZWZ nie ustaliło dnia wypłaty dywidendy, ponieważ w związku z wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 została wypłacona kwota 2 857 120,00 zł. W związku czym do wypłaty akcjonariuszom w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostała kwota 0,00 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 35 714 000, podano również.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews)