"18 kwietnia 2016 r. dokonano przydziału 1,2 mln akcji zwykłych na okaziciela spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

W transzy inwestorów indywidualnych przydzielono 140 tys. akcji, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych 1 060 tys. akcji oferowanych, podano także.

Kilka dni temu cena akcji oferowanych w ofercie publicznej PBKM ustalona została na 47 zł za akcję, a liczba akcji oferowanych na 1 200 000 szt.

Działalność grupy PBKM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych – rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). W skład grupy wchodzi 15 podmiotów, z których 8 prowadzi bank komórek i tkanek, 3 usługi diagnostyczne, 1 tzw. szpital jednego dnia i 1 działalność usługową na rzecz pozostałych spółek z grupy.

(ISBnews)