Akcjonariusze PCC Exol zdecydują 16 maja o 0,04 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Exol zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o przeznaczeniu 6,9 mln zł na dywidendę z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,04 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie PCC Exol S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 14 223 685 zł zostaje podzielony w następujący sposób:
1. kwota 1 324 310, 04 zł, stanowiąca nie mniej niż 8% zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy spółki,
2. kwota 6 899 374,96 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,04 zł na jedną akcję
3. kwota 6 000 000 zł zostaje przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji spółki" - czytamy w projektach.

ZWZ ustali też dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na 23 maja, a termin wypłaty dywidendy na 7 czerwca 2016 roku.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Srodkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)