Monnari Trade rekomenduje 0,2 zł dywidendy na akcję za 2015 r.Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Monnari Trade zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 6,11 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd emitenta podjął uchwałę nr 2/2016 w sprawie rekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Monnari Trade S.A. przeznaczenia z zysku netto spółki za rok 2015, który wyniósł 21 246 943,75 złotych, na wypłatę dywidendy 6 112 617,80 tj. 0,20 zł na akcję oraz pozostałej kwoty zysku tj. 15 134 325,95 zł na kapitał zapasowy. Dywidenda ma mieć charakter pieniężny" - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku osiągniętego w 2014 roku.

Monnari Trade odnotowało 46,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,36 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 21,25 mln zł wobec 32,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,7 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)