Akcjonariusze Unibepu zdecydują 18 maja o wypłacie 0,17 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Unibepu zdecydują o przeznaczeniu 5,96 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 18 maja.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za rok 2015 w kwocie 16 452 160,92 zł podzielić w następujący sposób: dywidenda dla akcjonariuszy – 5 962 007,78 zł, kapitał zapasowy – 10 490 153,14 zł" - czytamy w projektach uchwał.

Dzień dywidendy zostanie wyznaczony na 20 czerwca br., a termin wypłaty na 5 lipca.

W ubiegłym roku akcjonariusze Unibep podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy za 2014 r. w wysokości 0,15 zł na akcję.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)