BOŚ planuje wzrost przychodów, modernizację sieci i rozwój bankowości mobilnejWarszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) chce być w grupie liderów w swojej grupie rówieśniczej i zakłada wzrost przychodów i liczby klientów oraz poprawę rentowności. Bank chce wykorzystać przewagi konkurencyjne związane z finansowaniem ekologii, będzie rozwijał mobilne kanały kontaktu z klientem i zmodernizuje sieć placówek. Środki z planowanej emisji akcji, z której bank chce pozyskać co najmniej 400 mln zł są wystarczające na zabezpieczenie realizacji strategii, poinformował prezes BOŚ Stanisław Kluza.

" Chcielibyśmy podnieść rentowność naszego banku. W zeszłym roku bank miał wynik ujemny, obecnie wdraża program postępowania naprawczego i będzie w stanie jego założenia spełnić. Chcemy być w grupie liderów w swojej grupie rówieśniczej. By w tym kierunku zmierzać chcielibyśmy w perspektywie roku 2020 osiągnąć zwrot z aktywów i zwrot z kapitałów na poziomie odpowiednio ok. 0,7% i powyżej 7% i skierować bank w stronę zysku zdecydowanie przekraczającego 100 mln zł." - powiedział Kluza w rozmowie z dziennikarzami.

Zgodnie z ″Głównymi Założeniami Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2016-2020″ ogłoszonymi dzisiaj, bank chce w 2020 r. osiągnąć współczynnik zwrotu z kapitału (ROE) powyżej 7%, zaś wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) na poziomie ok. 0,7%. Celem banku jest także obniżenie wskaźnika koszty do dochodów C/I na poziomie ok. 51%. W 2020 roku zysk netto BOŚ Banku ma sięgnąć 140 mln zł.

"Ta wartość 140 mln zł jest wartością referencyjną przy dzisiejszych regułach na rynku bankowym"- powiedział prezes.

Kluza powiedział, że bank chce zwiększać przychody, również dzięki wyższej marżowości produktów.

"Istotne jest nie tylko zmniejszenie kosztów, ale też zwiększenie strony przychodowej. To ma nam pozwolić na uzyskanie wskaźnika C/I na poziomie ok. 51%. Idąc w tym kierunku bardzo mocno chcemy postawić na stronę sprzedażową. Wysokie C/I wynika bowiem nie tylko z wysokich kosztów, ale i za niskich przychodów"- wskazał.

Prezes podkreślił, że bank ma przewagi, z których dotychczas w niedostatecznym stopniu korzystał i ma także potencjał do bycia ważnym graczem rynkowym w bankowości uniwersalnej. W nowej strategii bank stawia na "ekologię czasu", tj. nowoczesną bankowość i szybkość obsługi.

"Nasza mocną stroną jest to, że jesteśmy bankiem polskim, ze zdecydowaną przewagą krajowego kapitału. Eksponujemy misję ekologiczną w trzech obszarach. Pierwszy, najbardziej klasyczny, to natura, otoczenie w którym żyjemy. Zaangażowaniem banku w tym obszarze jest m.in. finansowanie inwestycji wspierających ochronę środowiska, zrównoważony rozwój, rewitalizację obszarów miejskich. Drugi obszar to pewien styl życia: „Eko"- segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, sport, zdrowa żywność. Natomiast trzeci, który chcemy bardzo wyeksponować to „ekologia czasu". Stawiając na nowoczesną bankowość, jakość i szybkość obsługi, chcemy dawać naszym klientom więcej czasu na ich prywatne życie, rodzinę, pasje, chęć bycia aktywnym społecznie. Nazywamy to właśnie „ekologią czasu" i traktujemy jako nową, społecznie potrzebną wartość. Jest to także jeden z najważniejszych standardów korporacyjnych Banku Ochrony Środowiska" - powiedział Kluza.

Prezes poinformował, że w planach jest unowocześnienie placówek oraz rozwijanie bankowości mobilnej. Bank nie zamierza zamykać oddziałów(na koniec 2015 roku miał ich 93), ale część może zostać przeniesiona do innej lokalizacji. Ten proces rozpocznie się już w tym roku.

"Nowa strategia to szansa otwarcia się na nowych klientów - mamy w zamyśle dynamiczny rozwój bazy klientów, z dużym naciskiem na klientów detalicznych. "Chcielibyśmy postawić na klienta affluent, świadomego swoich potrzeb. To klient, któremu możemy zaoferować szeroki pakiet usług dostarczanych również przez podmioty, które są obecne w grupie BOŚ" - powiedział prezes.

Liczba klientów BOŚ Banku przekroczyła 251 tys. na koniec ub. roku.

Kluza przypomniał, że 27 kwietnia akcjonariusze podejmą uchwałę w zakresie emisji akcji serii U podwyższających kapitał banku. Wartość planowanej emisji wynosi od 300 do 600 mln zł, a zamiarem zarządu jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł. Bank wybrał już doradcę prawnego i finansowego.

"Ta emisja stwarza możliwość realizacji strategii. Jest też wystarczająca z punktu zabezpieczenia realizacji strategii. Dzisiaj bym nie przesądzał o bliższych i dalszych ruchach kapitałowych" - powiedział prezes zapytany, czy bank planuje pozyskanie kapitału z innych źródeł.

Dużo wskazuje, że popyt na akcje BOŚ będzie, dodał.

Kluza ocenił, że w okresie trwania planu naprawczego zysk BOŚ będzie służył wzmocnieniu kapitałów, a wraz z zakończeniem planu naprawczego będzie pole do wypłaty dywidendy.

Pod koniec marca zarząd BOŚ przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdzony przez radę nadzorczą "Program postępowania naprawczego Banku Ochrony Środowiska S.A." Poinformował też Komisję, że prowadzi prace nad Ramową Strategią działania BOŚ na lata 2016-2020 przy zachowaniu spójności z przedstawianym "Programem" pod względem założeń, kierunków i planowanych do osiągnięcia celów.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)