Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii P1B Aliora w 1. dniuWarszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje serii P1B Alior Banku, tj. 21 kwietnia złożono zapisy na obligacje w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych papierów. W związku z tym termin zakończenia przyjmowania zapisów zostaje przesunięty na 22 kwietnia z 28 kwietnia, podał bank.

"Zapisy na obligacje złożone od 21 kwietnia 2016 r. (włącznie) do dnia 22 kwietnia 2016 r. (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV.5.1.4 Prospektu" - czytamy w komunikacie.

Okres przyjmowania zapisów na obligacje zostaje skrócony i przesunięty na 22 kwietnia wobec 28 kwietnia planowanego wcześniej.

Przydział obligacji nastąpi około 25 kwietnia br.

Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia w ramach drugiej publicznej oferty wynosi 70 000, a ich łączna maksymalna wartość nominalna 70 mln zł.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5% w skali roku. Obligacje są ośmioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2024 r.

Pod koniec ub.r. rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do łącznej wartości nominalnej 800 mln zł.

W ramach pierwszej publicznej oferty o wartości 150 mln zł przeprowadzonej w kwietniu wszystkie zaoferowane obligacje serii P1A również zostały objęte zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. Stopa redukcji obligacji wyniosła 66,25%. Ponad 86,6% zapisów na obligacje złożyli inwestorzy indywidualni.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)