Strata netto Synektika wyniosła 1,27 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 22.04.2016 (ISBnews) - Synektik odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto za cały 2015 r. wyniosła 1,19 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 0,57 mln zł wobec 4,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,6 mln zł w 2015 r. wobec 78,05 mln zł rok wcześniej.

"W 2015 roku grupa kapitałowa Synektik S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 83 598 417 zł (+7,11%, r/r). Najwyższą dynamikę wzrostu (17,35%) odnotowały przychody ze sprzedaży sprzętu diagnostycznego i rozwiązań informatycznych, których wartość w 2015 roku wyniosła 67 876 110 zł wobec 57 842 873 zł w roku 2014" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 0,77 mln zł wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik jest dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)