Voxel rekomenduje wypłatę 0,55 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Voxel zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 5,78 mln zł, tj. 0,55 zł na akcję z zysku za 2015 rok, podała spółka.

"Zarząd wnioskuje, aby zysk netto emitenta za rok 2015 w kwocie 10 690 092,46 złotych podzielić w sposób następujący:

a) kwota 4 912 637,62 zł zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;

b) kwota 1 024,84 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy;

c) kwota 5 776 430,00 zł zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,55 zł na jedną akcję spółki" - podała spółka.

Jako dzień dywidendy zarząd proponuje ustalić 20 czerwca 2016 r., zaś jako termin wypłaty dywidendy 5 lipca 2016 r., podano także.

Voxel to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w październiku 2012 r.

(ISBnews)