"Jako dzień dywidendy zarekomendowano 8 lipca 2016, a jako termin wypłaty dywidendy – 22 lipca 2016 r." – czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona w związku z zakończeniem realizacji głównych założeń inwestycyjnych ujętych w strategii rozwoju na lata 2014-2015, w ramach której m.in. zakończony został pierwszy etap budowy fabryki przetworników ciśnienia w Radomiu, zakończono budowę zakładu produkcji czujników i przetworników temperatury w Krakowie i dokapitalizowano spółkę zależną w Rosji oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych spółki i pozwala jednocześnie na finansowanie jej dalszego rozwoju.

"Rada nadzorcza spółki w tym samym dniu pozytywnie oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za 2015 rok i wniosła o podjęcie przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2015 rok w sposób określony powyżej" – czytamy dalej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)