"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 24 655 000 złotych w następujący sposób:
a. kwotę 11 946 000 zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza kwotę 0,66 zł na 1 akcję;
b. kwotę 12 709.000 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" – czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 5 maja a dzień wypłaty dywidendy na 19 maja 2016 r.

Wittchen odnotował 27,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 27,67 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 24,66 mln zł wobec 30,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest wiodącym na polskim rynku sprzedawcą luksusowych dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż luksusowego obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. W 2015 r. Wittchen odnotował 150,9 mln zł przychodów. Spółka jest notowana na GPW od listopada 2015 r.

(ISBnews)